Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • 1.TARAFLAR
 • 1.1.Sunar Online Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Yolgeçen Mah. 4001 Sk. No.3 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Anadolu Kurumlar vergi dairesine 3320414886 vergi numarası ile kayıtlı Elita Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sunar”) ile işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayacak olan (“Üye”) arasında imzalanmıştır.
 • 1.2.Sunar ve Üye Sözleşme'de ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.
 • 2.SÖZLEŞME'NİN KONUSU
 • 2.1.İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin, Sunar’a ait çevrimiçi elektronik ticaret platformu olan www.sunaronline.com (“Site”) üzerinden Sözleşme’de belirtilen ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak verdiği siparişe ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
 • 2.2.İşbu Sözleşme mesleki ve ticari amaçlarla mal ve hizmet alım satımı amacıyla yapılmakta olup, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata tabi değildir.
 • 3.ÖDEME USUL VE ESASLARI
 • 3.1.Ürünlerin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte Üye’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Sunar tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
 • 3.2.Ödemeler, Kurumsal Üyelik Sözleşmesinde belirlenmiş olan yöntemler kullanılarak; kredi kartı ve havale yöntemleri ile yapılabilecektir.

4.AYIPLI İFA VE İADE

4.1.Üye, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptıktan sonra, aşağıdaki haller dışında değişiklik yapamaz ve/veya siparişi iptal edemez.

4.2.Ürünlerde kusurun varlığı halinde bu durum siparişin teslim alınması anında tespit edilerek sevkiyatı teslim eden şoför imzası içeren tutanak ve kanıtlayıcı görseller ile Sunar’a elitasatisdestek@elitagida.com.tr adresine bildirilir.

4.3.Ayıplı üründen dolayı iade talebi gelmesi halinde Sunar, Üye’den bilgi alabilir/isteyebilir, şahit numuneyi isteyebilir/inceleyebilir, Üye’yi yerinde ziyaret edebilir/ettirebilir ya da başka bir Üye’ye veya üçüncü kişiye yönlendirme yapabilir.

4.4.Üye’den ürüne ait kalite kaynaklı problem bilgisi geldiğinde, Sunar numuneyi incelemeden, problemin geçerliliğini onaylamadan iade alımına karar verilmez. Sunar incelemesi yerinde uygulamalı olabileceği gibi gelen numune üzerinden uygulama/analiz şeklinde de olabilir. Bu tip iadelerde ürün satış fiyatı ile iade alınacaktır.

4.5.Üye tarafından iade edilen ürünlerin Sunar tarafından kabulünde gelen ürünlerin Üye tarafından belirtilen şekilde gelip gelmediği (son kullanma tarihi geçmiş, hasarlı vs.) sebeplerle gönderdiği ürünleri kontrol edip, doğruluğunu tespit eder. Farklı bir durum tespit edilmesi halinde Üye bilgilendirilir ve İrsaliye üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra ürünün Sunar’a teslimi gerçekleştirilir.

4.6.Gıda güvenliği kapsamında ürün geri çekme işlemlerindeki iade masrafları Sunar’a aittir.

4.7.İadelerde hatalar Sunar kaynaklı ise nakliyeler Sunar tarafından, Üye kaynaklı ise Üye tarafından karşılanır.

4.8.Üye depolarında, Sunar tarafından belirtilen depolama koşulları ve ambalaj üzerinde belirtilen kıstaslar baz alınarak istif ve depo uygulaması yapılmalıdır. Bu kurallara uyulmamasından kaynaklı hatalar/hasarlardan sorumluluk Üye’ye aittir.

4.9.Ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında yer alan, Sunar tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde belirlenmiş özelliklere aykırılığı bulunan ve bu aykırılığı nitelik veya niceliğini önemli ölçüde etkileyen ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları önemli ölçüde azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki ve ekonomik eksiklikler içeren ürünler ayıplı ürün olarak kabul edilir.

5.TARTIMA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1.Sevk edilen Ürünlerin ağırlığının tespitinde Sunar kantarı esas alınacaktır. Sunar her yıl en az iki defa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilen bir üçüncü taraftan kantar(lar)ıyla ilgili kalibrasyon hizmeti alacak ve kantarının yıl boyu hatasız ölçüm yapar vaziyette muhafazasını temin edecektir. Üye, ihtiyaç halinde Sunar’ın son bir yıl içinde yaptırmış olduğu kalibrasyon işlemlerine ilişkin evrakların birer suretini talep edebilir.

6.FATURA ve SEVK İRSALİYESİ

6.1.Sunar tarafından düzenlenen sevk irsaliyeleri ile fatura muhteviyatının, satılan ve teslim edilen malların miktarının tespitinde esas alınacağı hususunda Taraflar mutabık kalmıştır.

6.2.Üye, Sunar tarafından düzenlenen fatura ve sevk/teslim irsaliyelerini Bayi adına imzalamaya yetkili kişilerin isimlerini ve imza örneklerini Sunar’a bildirir. Bahse konu evraklar yalnızca bu kişilerce imzalanabilir.

6.3.Her halükarda Üye, Sunar tarafından düzenlenen fatura, sevk-teslim irsaliyelerindeki imzaların Üye yanında resmi veya gayrı resmi/ geçici çalışan elamanlara ait olmadığını ileri süremez, imza inkarında bulunamaz.

7.NAKLİYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1.Sunar tarafından verilen fiyatlar, daima Üye’nin belirttiği adrese teslim fiyatlardır.

7.2.Her halükarda Sunar’ın nakliye sözleşmesi hükümleri uygulanır. Üye bunun kendisine getireceği yükümlülükleri ifa etmekten hiçbir surette kaçınamaz.

7.3.Nakliyede kullanılan vasıtanın ürünlerin teslim edileceği/boşaltılacağı yere varmasına rağmen teslim alacak tarafın eksikliği, kusuru veya ihmali sebebiyle teslimatın/boşaltmanın yapılamaması sebebiyle beklemek durumunda kalması halinde doğacak ilave masraflardan Üye sorumludur. Sunar bu masrafları doğduğu anda Üye’nin ödemesini talep edebileceği gibi bilahare Üye’ye rücu etmek üzere kendisi de ödeyebilir.

7.4.Üye’nin her bir nakliye vasıtası için en fazla 2 ayrı teslim/boşaltma noktası belirtme hakkı vardır. (Bu hakkını sipariş verirken teslimat noktalarını e-posta yoluyla vererek kullanabilir, aksi halde oluşacak masraflar Üye’ye aittir.) Sevk planlaması yapıldıktan sonra faklı bir nakliye noktasına teslim talebi olması halinde, Bayi nakliye masraflarını üstlenecektir. Üçüncü ve sonraki teslim/boşaltma noktası için nakliyecinin talep edeceği ilave masraflardan Üye sorumludur. Sunar bu masrafları doğduğu anda Üye’nin ödemesini talep edebileceği gibi bilahare Üye’ye rücu etmek üzere kendisi de ödeyebilir.

7.5.Nakliye, siparişler için minimum 32 palet maksimum 25 tonluk araçlar ile yapılır. Üye’nin bundan farklı bir uygulama talep etmesi halinde doğabilecek ilave masrafları Üye üstlenecektir.

 • 8.ÜYE’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • 8.1.Üye, Site’nin üyesi olduğunu, satış işlemleri, süreçleri, işbu Sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri ile vergiler dahil fiyatı, ödeme yöntemleri, teslimat koşulları ve masrafları konuları da dahil olmak üzere tüm süreçler konusunda açık, anlaşılır, ve internet ortamına uygun olarak bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri içeren Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak bu ön bilgilere sahip olarak sipariş verdiğini, işbu Satış Sözleşmesi hükümlerini kabul ve beyan eder.
 • 8.2.Üye, sipariş teslim zamanlarının Sunar tarafından belirleneceğini ve bu teslim sürelerini peşinen kabul ettiğini beyan eder.
 • 8.3.Üye’nin, Sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
 • 8.4.Üye, Sözleşme konusu ürünü iade etmesi halinde, ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 8.5.Ürün’ün tesliminden sonra Üye’ye ait kredi kartının Üye’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Sunar’a ödememesi halinde, Üye kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Sunar’a iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Üye’ye aittir.
 • 9.SUNAR’IN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • 10.Sunar, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde zamanında teslim edilmesinden sorumludur.
 • 11.Sunar, ödemesi onaylanmış Üye siparişlerini ödemenin onaylandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye’ye teslim etmeyi taahhüt eder.
 • 12.Sunar, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü bildirdiği süre içinde teslim edemez ise durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Üye’ye bildirmekle yükümlüdür.
 • 13.Sözleşme konusu ürün, Üye’den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Sunar sorumlu tutulamaz.
 • 14.ÜYE’NİN TEMERRÜDÜ
 • 14.1.Üye’nin Sözleşme’den doğan borçlarından dolayı temerrüde düşmesi halinde, Üye’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı temerrüt faizi de dahil olmak üzere Sunar’In uğradığı zarar ve ziyandan Üye sorumlu olacaktır.
 • 15.MÜCBİR SEBEP
 • 15.1.Taraflardan hiç biri, işbu Sözleşme’nin imza tarihinde öngörülemeyen ve tarafların makul kontrolü dışında ve ilgili tarafın ihmali olmaksızın meydana gelen doğal afetler, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, savaş, ambargo, ayaklanma, grev gibi nedenlerle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirememelerinden sorumlu olmayacaklardır. Şu kadar ki, taraflar ilgili mücbir sebebin varlığını öğrendiği tarihi ve herhalde ilgili mücbir sebebin etkilerinden kurtulduğu tarihi müteakip 3 (üç) gün içersinde diğer tarafı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olacaktır.
 • 15.2.Mücbir sebep nedeniyle bir tarafın işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesindeki gecikmenin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar işbu Sözleşme’yi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır.
 • 16.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • 16.1.Sunar, iştirakleri, bağlantılı şirketler ve ortaklarının markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı, Sözleşme konusu ürünler ve bunlara ilişkin olarak Sunar, iştirakleri, bağlantılı şirketler ve ortakları tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Sunar’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Site’nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • 16.2.Üye, Site aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm işlemlerde Sunar’ın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Sunar, üçüncü kişilerin veya Sunar, iştirakleri, bağlantılı şirketler ve ortaklarının fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin Sözleşme’sini fesheder.
 • 17.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE TAZMİNAT
 • 17.1.İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, Sözleşme konusu ürünlerin teslim alınması ile kendiliğinden sona erecektir.
 • 17.2.Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Sunar’ın Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Sunar, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Sunar’ın, Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerini geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bununla beraber Sunar, Üye’nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartlara aykırı davranması ve bu aykırılık sebebiyle Sunar nezdinde zarar meydana gelmesi riskine karşılık Üye’nin cari hesap alacağına bloke koyabilecektir.
 • 17.3.Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Sunar’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Sunar’ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Sunar’ın söz konusu hakkını kullanması Sunar’ın Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Sunar Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
 • 17.4.Üye, Sunar aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı Sunar’ı tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. Ayrıca, Sunar’a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Sunar Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilir.
 • 18.GİZLİLİK
 • 18.1.Taraflar, işbu Sözleşme ile kurulan ilişki çerçevesinde birbirlerinden elde ettikleri her türlü bilginin tamamen gizli olduğu konusunda mutabık olup, Taraflar’ın dışındaki kişilerin öğrenmelerini önlemek amacı ile gerekli tedbirleri alacaklardır.
 • 18.2.Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili ve yapılan işin gereği mutlaka bilgi alması gereken kendi elemanlarını bu hususta yeterli oranda bilgi vereceğini taahhüt etmiştir. Taraflar ayrıca bilgili kılacağı elemanlarından işten ayrıldıktan sonra dahi bu gizlilik şartına uyacaklarına dair yazılı belge almayı da taahhüt etmiştir.
 • 18.3.Aşağıdaki hallerde işbu maddedeki kısıtlamalar uygulanmayacaktır:
 • Kamuya arz olmuş bilgiler.
 • Taraflar’ın gizli olmadığına karar verdikleri bilgiler.
 • Mevzuat, yargı kararı yahut, devlet veya başka bir merci tarafından ifşa edilmesi için talimat verilmiş ve ifşası zorunlu kılınmış bilgiler.
 • 18.4.Bu hüküm Sözleşme’nin herhangi bir şekilde geçersiz olduğuna hükmedilmesi veya herhangi bir şekilde Taraflar’ın Sözleşme’deki hak ve borçlarının kısmen veya tamamen sona ermesi hallerinden sonra da hüküm ifade eder.
 • 19.UYARLAMA
 • 19.1.İşbu Sözleşme’ye atıfta bulunulan mevzuat hükümlerinin bilahare yapılacak yasama faaliyetleri ile ikame olunması halinde, buradaki atıflar yeni mevzuata yapılmış addolunur.
 • 19.2.Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme’nin veya maddelerinden herhangi birinin yasal mevzuat gereği, herhangi bir nedenle geçersiz /hükümsüz sayılması halinde, geçersiz hale gelen maddenin/maddelerin tarafların müşterek mutabakatıyla mevzuata uygun olarak uyarlanması sağlanacaktır. Taraflar, mevzuatta meydana gelen değişikliğin, Sözleşme’nin amacını ortadan kaldıran veya yükümlülüklerin yerine getirilmesini tamamen engelleyecek nitelikte olmaması halinde, mevzuattaki değişikliğe dayanarak Sözleşme’yi geçersiz kılamaz.
 • 20.HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
 • 20.1.İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya hükümsüz sayılması halinde ve söz konusu hükmün Sözleşme’nin esaslı bir unsurunu teşkil etmediği durumlarda bu hüküm, (geçersiz veya hükümsüz olduğu ölçüde) uygulanmayacak ve işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında addedilecektir. Ancak bu durum, Sözleşme’nin diğer hükümlerini etkilemeyecek ve bunları geçersiz kılmayacaktır.
 • 20.2.Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi; bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek ve daha sonrasında bu hakkın kullanılmasını engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’deki herhangi bir madde, hüküm veya şarttan feragat, bunlardan ileride ve/veya devamlı bir feragat anlamına gelmeyecektir.
 • 21.DELİL SÖZLEŞMESİ
 • 21.1.Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda Sunar’ın elektronik ve yazılı defter ve kayıtları münhasır delil olarak kabul edilecektir. Taraflar bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • 22.DEVİR VE TEMLİK
 • 22.1.Taraflar, Sözleşme kapsamındaki hak, yükümlülük ve alacaklarını doğrudan ya da dolaylı olarak diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere devredemez.
 • 23.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
 • 23.1.İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi ve sair yükümlülükler Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.
 • 24.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • 24.1.İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde Adana Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 • 25.TEBLİGAT
 • 25.1.Taraflar, Sözleşme’de beyan ettikleri yerleşim yeri, telefon ve e-posta adreslerinin Sözleşme kapsamında tebligat adresleri olduğunu; bu adres ve numaraların değişikliği halinde yeni adres ve numaralarını en geç 3 (üç) gün içinde karşı Taraf’a bildirmek zorunda olduklarını, bu zorunluluğa uyulmaması halinde, Sözleşme’de yazılı adres ve numaralara yapılan tebligat ve bildirimlerin geçerli olacağını; bu nedenle Sözleşme ve kanundan kaynaklanan bütün sonuçları doğuracağını kabul ve beyan ederler.
 • 26.SON HÜKÜMLER
 • 26.1.İşbu Sözleşme Taraflar’ın karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile imza tarihinde 26 (yirmi altı) madde, 7 (yedi) sayfa ve 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş, elektronik ortamda onaylanmış ve ıslak imzalı olarak her sayfası paraf edilerek imzalanmıştır. Sözleşme’nin aslı Sunar nezdinde kalacaktır.
SUNAR ÜYE

ÜYE UNVANI : _________________________________________________________

ADRES : _________________________________________________________

VERGİ DAİRESİ : _________________________________________________________

VERGİ NO : _________________________________________________________

TELEFON : _________________________________________________________

FAKS : _________________________________________________________

E-POSTA : _________________________________________________________

İMZA TARİHİ : _________________________________________________________

TESLİMAT ADRESİ : _________________________________________________________

ÜRÜN ADI MİKTAR BİRİM BİRİM FİYAT NET TL TUTAR KDV DAHİL TL TUTAR
TOPLAM

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

GİZLİLİK POLİTİKASI TAMAM